Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-842/19

"Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia w pomieszczeniu nr 118 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej w budynku A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-842/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,7 2019.12.24 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 842 pdf 68,3 2020.01.07 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 81,6 2019.12.24 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2019.12.24 84
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2019.12.24 88
Opis techniczny elementów dostawy - załącznik 1b docx 22,2 2019.12.24 99
Szczegolowa kalkulacja cenowa zalacznik 1a xls 55,0 2019.12.24 93
Wzór formularza oferty docx 27,3 2019.12.24 75
Wzór umowy - dostawy doc 29,7 2019.12.24 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,0 2020.01.02 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia 842 docx 214,3 2020.01.02 91
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2020.01.09 76
JEDZ-espd Kc-zp.272-842 19 xml 126,6 2019.12.24 95

Pobierz wszystkie dokumenty