Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-837/19

"bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-837/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,5 2019.12.23 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,1 2019.12.23 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.12.23 87
Kalkulacja cenowa - kanalizacja 1A doc 60,5 2019.12.23 89
Kosztorys cenowy - prace naprawcze 1B doc 62,0 2019.12.23 84
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2019.12.23 79
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,5 2019.12.23 74
Wzór formularza oferty doc 51,5 2019.12.23 86
Wzór umowy - usługi doc 100,0 2019.12.23 86
wzór wykazu usług doc 45,0 2019.12.23 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.01.02 76

Pobierz wszystkie dokumenty