Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-827/19

"dostawa mikroskopu stereoskopowego- KC-zp.272-827/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2019.12.19 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,4 2019.12.19 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.12.19 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.12.19 96
Wzór formularza oferty docx 30,6 2019.12.19 85
Wzór umowy doc 72,5 2019.12.19 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i Zmiana SIWZ doc 271,5 2019.12.23 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2020.01.03 78
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty docx 30,9 2019.12.23 85
Nowy obowiązujący wzór umowy doc 72,5 2019.12.23 78
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 266,9 2019.12.23 77
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.12.23 73

Pobierz wszystkie dokumenty