Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-833/19

"dostawa lasera półprzewodnikowego z pompą diodową- KC-zp.272-833/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,7 2019.12.19 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 61,9 2019.12.19 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.12.19 86
Nowy obowiązujący wzór umowy doc 72,5 2020.01.08 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.12.19 77
Wzór formularza oferty docx 29,5 2019.12.19 86
Wzór umowy doc 71,5 2019.12.19 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,0 2020.01.08 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.01.13 64
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,7 2019.12.27 86
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 doc 265,6 2020.01.07 76
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,8 2019.12.27 82
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 269,0 2020.01.07 74

Pobierz wszystkie dokumenty