Szczegóły ogłoszenia

KA-2/162/2019

"Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,3 2019.12.18 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2019.12.18 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 16793,6 2019.12.18 142
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.12.18 76
Formularz ofertowy docx 32,8 2019.12.18 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2019.12.18 113
Projekt umowy doc 256,5 2019.12.18 69
Wykaz osób doc 35,5 2019.12.18 70
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.12.18 81
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.12.18 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2019.12.20 110
Termin wizji lokalnej doc 19,7 2020.01.07 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 22,5 2020.01.14 76

Pobierz wszystkie dokumenty