Szczegóły ogłoszenia

KA-2/162/2019

"Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,3 2019.12.18 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2019.12.18 146

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 16793,6 2019.12.18 175
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.12.18 116
Formularz ofertowy docx 32,8 2019.12.18 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2019.12.18 152
Projekt umowy doc 256,5 2019.12.18 114
Wykaz osób doc 35,5 2019.12.18 112
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.12.18 131
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.12.18 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2019.12.20 142
Termin wizji lokalnej doc 19,7 2020.01.07 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 22,5 2020.01.14 120

Pobierz wszystkie dokumenty