Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-778/19

"Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,4 2019.12.16 199

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 96,2 2019.12.16 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.12.16 168
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.12.16 164
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.12.16 157
Oświadczenie podwykonawcy docx 30,4 2019.12.16 156
Wykaz osób doc 43,0 2019.12.16 169
Wzor umowy na roboty budowlane docx 76,9 2019.12.16 176
Wzór formularza oferty doc 70,0 2019.12.16 161
wzór wykazu robót budowlanych doc 57,5 2019.12.16 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.12.16 161

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,5 2019.12.18 231
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 docx 275,2 2019.12.20 213
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 268,3 2019.12.23 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,1 2020.01.13 207
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 31,3 2020.01.13 228
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,6 2020.01.09 152
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.12.20 218
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 267,0 2020.01.09 204

Pobierz wszystkie dokumenty