Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-778/19

"Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,4 2019.12.16 164

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 96,2 2019.12.16 210

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.12.16 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.12.16 127
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.12.16 120
Oświadczenie podwykonawcy docx 30,4 2019.12.16 122
Wykaz osób doc 43,0 2019.12.16 131
Wzor umowy na roboty budowlane docx 76,9 2019.12.16 143
Wzór formularza oferty doc 70,0 2019.12.16 127
wzór wykazu robót budowlanych doc 57,5 2019.12.16 139
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.12.16 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,5 2019.12.18 198
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 docx 275,2 2019.12.20 177
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 268,3 2019.12.23 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,1 2020.01.13 169
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 31,3 2020.01.13 194
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,6 2020.01.09 120
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.12.20 185
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 267,0 2020.01.09 169

Pobierz wszystkie dokumenty