Szczegóły ogłoszenia

CRZP/248/2019/AEZ

"Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP IV"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
635652-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,9 2019.12.13 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 758,0 2019.12.13 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,5 2019.12.13 70
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.12.13 66
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.12.13 67
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.12.13 69
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.12.13 72
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.12.13 74
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.12.13 70
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.12.13 66
9_Wzór umowy DOC 158,5 2019.12.13 67
_10_Dokumentacja przetargowa zip 26688,2 2019.12.13 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 409,0 2019.12.30 66

Pobierz wszystkie dokumenty