Szczegóły ogłoszenia

CRZP/244/2019/AEZ

"Remont posadzki na korytarzu od portierni do kl. schodowej przy Rektoracie na parterze budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
635485-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,9 2019.12.13 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 756,0 2019.12.13 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,0 2019.12.13 71
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.12.13 72
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.12.13 68
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.12.13 76
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.12.13 76
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.12.13 70
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.12.13 70
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.12.13 76
9_Wzór umowy DOC 144,5 2019.12.13 72
_10_Dokumentacja przetargowa rar 1286,7 2019.12.13 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 545,6 2019.12.30 65

Pobierz wszystkie dokumenty