Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-801/19

"Modernizacja windy w pawilonie D-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-801/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,4 2019.12.05 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,9 2019.12.05 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,1 2019.12.05 36
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,0 2019.12.05 38
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.12.05 32
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 40,5 2019.12.05 34
Wzór umowy doc 238,0 2019.12.05 37
wzór Wykaz osób doc 45,0 2019.12.05 35
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2019.12.05 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,1 2019.12.05 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.12.20 43

Pobierz wszystkie dokumenty