Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-801/19

"Modernizacja windy w pawilonie D-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-801/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,4 2019.12.05 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,9 2019.12.05 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,1 2019.12.05 112
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,0 2019.12.05 110
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.12.05 100
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 40,5 2019.12.05 101
Wzór umowy doc 238,0 2019.12.05 121
wzór Wykaz osób doc 45,0 2019.12.05 112
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2019.12.05 107
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,1 2019.12.05 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.12.20 133

Pobierz wszystkie dokumenty