Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-792/19

"Dostawa foteli dla WGGiOŚ KAŚK"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.12.04 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,6 2019.12.04 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.12.04 98
Espd-request - KC-zp.272-792-19 xml 138,1 2019.12.04 104
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2019.12.04 107
Wzór formularza oferty doc 28,8 2019.12.04 116
Wzór umowy - dostawy doc 35,8 2019.12.04 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2020.01.13 83

Pobierz wszystkie dokumenty