Szczegóły ogłoszenia

125/2019

"Naprawy i przeglądy aparatów rtg Allura i strzykawek automatycznych MEDRAD"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,9 2019.12.03 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,5 2019.12.03 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.12.03 6
Formularz cenowy xlsx 13,0 2019.12.03 8
Formularz oferty xlsx 57,1 2019.12.03 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,0 2019.12.03 6
Projekt umowy-zad. 1 docx 36,6 2019.12.03 7
Projekt umowy-zad.2 docx 34,4 2019.12.03 6
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2019.12.03 6
Wykaz osób docx 18,5 2019.12.03 6
_F07_Wzór oświadzczenia-1 pdf 122,6 2019.12.03 6
_Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2019.12.03 6

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.12.06 4

Pobierz wszystkie dokumenty