Szczegóły ogłoszenia

CRZP/234/2019/AEZ

"Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 631064-N-2019 pdf 223,9 2019.12.03 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 541,5 2019.12.03 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 309,0 2019.12.03 38
2_Kalkulacja ceny xlsx 14,6 2019.12.03 41
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.12.03 38
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.12.03 36
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.12.03 41
6_Specyfikacja techniczna rar 160,7 2019.12.03 46
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.12.03 39
8_Wykaz osób doc 40,5 2019.12.03 39
9_Wykaz usług doc 39,0 2019.12.03 43
_10_Wzór_umowy doc 145,5 2019.12.03 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 555,8 2019.12.04 32

Pobierz wszystkie dokumenty