Szczegóły ogłoszenia

ZP.PWD.271.5.2019

"Usługa organizacji kolonii letniej w roku 2020 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 198,0 2019.12.02 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 100,2 2019.12.02 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 73,3 2019.12.02 7
Formularz oferty doc 192,0 2019.12.02 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 219,0 2019.12.02 6
Projekt umowy doc 136,5 2019.12.02 7
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 50,7 2019.12.02 32

Pobierz wszystkie dokumenty