Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-777/19

"Usługa szkolenia dla kadry zarządzającej AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej z zakresu dyscypliny finansów publicznych - KC-zp.272-777/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,2 2019.12.02 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 304,4 2019.12.02 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2019.12.16 60
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 278,5 2019.12.02 74
wykaz osób doc 272,5 2019.12.02 76
Wzór formularza oferty - usługi docx 260,9 2019.12.02 69
Wzór wykazu usług doc 268,5 2019.12.02 69
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,6 2019.12.02 80
Wzór_umowy_-_usługi doc 313,5 2019.12.02 69
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.12.02 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2019.12.16 77

Pobierz wszystkie dokumenty