Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-779/19

"Dostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do e-Book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital Library "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 177,8 2019.11.29 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,8 2019.11.29 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.12.11 56
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 75,7 2019.11.29 58
Wzór formularza oferty doc 27,5 2019.11.29 64
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 1 doc 29,5 2019.11.29 65
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 2 doc 25,3 2019.11.29 61
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 3 doc 27,1 2019.11.29 64
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 4 doc 27,3 2019.11.29 60
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 5 doc 27,0 2019.11.29 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (4) xml 252,1 2019.11.29 61
Informacja z otwarcia ofert doc 24,1 2019.12.11 57

Pobierz wszystkie dokumenty