Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-782/19

"Wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-782/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,1 2019.11.29 135

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 97,9 2019.12.05 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,3 2019.11.29 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.29 86
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 54,0 2019.11.29 77
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2019.11.29 82
Wzór formularza oferty doc 68,0 2019.11.29 83
Wzór umowy doc 172,5 2019.11.29 91
wzór Wykaz osób doc 43,0 2019.11.29 80
wzór wykazu usług doc 43,0 2019.11.29 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.11.29 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,7 2019.12.04 123
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 269,3 2019.12.04 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 470,2 2019.12.05 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 269,1 2019.12.04 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 527,2 2019.12.04 107
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 525,3 2019.12.05 91

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty