Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-782/19

"Wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-782/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,1 2019.11.29 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 97,9 2019.12.05 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,3 2019.11.29 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.29 12
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 54,0 2019.11.29 8
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2019.11.29 6
Wzór formularza oferty doc 68,0 2019.11.29 12
Wzór umowy doc 172,5 2019.11.29 13
wzór Wykaz osób doc 43,0 2019.11.29 9
wzór wykazu usług doc 43,0 2019.11.29 12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.11.29 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,7 2019.12.04 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 269,3 2019.12.04 24
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 470,2 2019.12.05 2
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 269,1 2019.12.04 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 527,2 2019.12.04 20
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 525,3 2019.12.05 2

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty