Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-44/19

"Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 145,0 2019.11.29 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 352,7 2019.11.29 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 107,2 2019.11.29 28
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,4 2019.11.29 26
protokół odbioru docx 102,2 2019.11.29 29
Wzór oferty na dostawy docx 108,4 2019.11.29 36
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 118,3 2019.11.29 31
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 123,0 2019.11.29 56
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 322,2 2019.11.29 65

Pobierz wszystkie dokumenty