Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-781/19

"Dostawa i montaż mebli biurowych do pawilonu B-3, pok. 218 dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,1 2019.11.29 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 466,7 2019.11.29 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.11.29 3
Espd-request - KC-zp.272-781-19 xml 138,1 2019.11.29 3
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.11.29 3
Wzór formularza oferty doc 30,3 2019.11.29 6
Wzór umowy - dostawy doc 36,0 2019.11.29 3

Pobierz wszystkie dokumenty