Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-708/19

"Dostawa kompletnego wyposażenia laboratorium druku 3D oraz laboratorium skanu 3D wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,0 2019.11.27 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 321,4 2019.11.27 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 262,5 2019.11.27 23
Espd-request - KC-zp.272-708-19 xml 143,0 2019.11.27 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2019.11.27 23
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 256,3 2019.11.27 22
Wzór formularza oferty doc 268,4 2019.11.27 24
Wzór umowy - dostawy doc 270,3 2019.11.27 23

Pobierz wszystkie dokumenty