Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-708/19

"Dostawa kompletnego wyposażenia laboratorium druku 3D oraz laboratorium skanu 3D wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,0 2019.11.27 124

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 98,3 2019.12.23 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 321,4 2019.11.27 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 262,5 2019.11.27 93
Espd-request - KC-zp.272-708-19 xml 143,0 2019.11.27 88
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-708-19 doc 459,0 2019.11.27 86
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2019.11.27 90
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do DUUE - KC-zp.272-708-19 pdf 339,8 2019.11.27 80
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 256,3 2019.11.27 109
Wzór formularza oferty doc 268,4 2019.11.27 107
Wzór umowy - dostawy doc 270,3 2019.11.27 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 504,9 2020.01.02 76
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 512,8 2019.12.19 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,7 2020.01.10 91
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 503,3 2019.12.20 96

Pobierz wszystkie dokumenty