Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-71/19

"Dostawa jednorazowego, sterylnego obłożenia pola operacyjnego"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,9 2019.11.26 562

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 71,8 2019.12.17 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (po zmianie) pdf 973,0 2019.11.26 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ pdf 452,4 2019.12.17 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 229,9 2020.01.03 66

Pobierz wszystkie dokumenty