Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-23/19

"Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - II etap"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2019.11.21 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2019.11.21 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.11.21 71
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 65,5 2019.11.21 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.21 70
Projekt - architektura pdf 8730,9 2019.11.21 97
Projekt branża elektryczna pdf 2016,5 2019.11.21 84
Specyfikacje budowlana ielektryczna pdf 559,9 2019.11.21 84
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,7 2019.11.21 67
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.11.21 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.11.29 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.12.06 89

Pobierz wszystkie dokumenty