Szczegóły ogłoszenia

CRZP/220/2019/AEZ

"Dostawa specjalistycznych farb na statki - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 625216-N-2019 pdf 218,1 2019.11.20 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 486,0 2019.11.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 307,0 2019.11.20 51
2_Kalkulacja ceny rar 45,7 2019.11.20 54
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,0 2019.11.20 48
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.11.20 50
5_Opis przedmiotu zamówienia rar 40,6 2019.11.20 61
6_Wzór umowy docx 38,5 2019.11.20 52

Pobierz wszystkie dokumenty