Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.22.2019.KG

"Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2020"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 219,2 2019.11.20 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,6 2019.11.20 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.11.20 24
Formularz cenowy doc 46,5 2019.11.20 22
Formularz oferty na dostawy doc 41,0 2019.11.20 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.11.20 23
Wykaz dostaw lub usług doc 22,3 2019.11.20 27
Wzór umowy na dostawy doc 71,0 2019.11.20 24

Pobierz wszystkie dokumenty