Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.11.19 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2019.11.19 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.11.19 104
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.11.19 124
Wykaz osób doc 19,5 2019.11.19 105
Wykaz robót budowlanych doc 25,1 2019.11.19 103
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2019.11.19 110
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.11.19 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.19 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.04 137

Pobierz wszystkie dokumenty