Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-40/19

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,1 2019.11.19 370

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje o zmianach (procedura pełna) pdf 70,0 2019.12.06 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,1 2019.11.19 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 118
Formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2019.11.19 122
Formularz cenowy nr 2 doc 48,0 2019.11.19 128
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 102,8 2019.11.19 143
Opis przedmiotu zamówienia doc 59,0 2019.11.19 132
Projekt umowy doc 85,0 2019.11.19 129
Wzór formularza oferty doc 53,0 2019.11.19 125
zmieniony Formularz cenowy nr 1 doc 37,0 2019.12.06 110
zmieniony Formularz cenowy nr 2 doc 48,5 2019.12.06 112
zmieniony Projekt umowy doc 87,5 2019.12.06 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 29,9 2019.12.06 109
Sprostowanie do pisma 875-19 doc 20,1 2019.12.20 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.12.30 94

Pobierz wszystkie dokumenty