Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-40/19

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,1 2019.11.19 349

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje o zmianach (procedura pełna) pdf 70,0 2019.12.06 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,1 2019.11.19 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 102
Formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2019.11.19 103
Formularz cenowy nr 2 doc 48,0 2019.11.19 110
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 102,8 2019.11.19 123
Opis przedmiotu zamówienia doc 59,0 2019.11.19 116
Projekt umowy doc 85,0 2019.11.19 110
Wzór formularza oferty doc 53,0 2019.11.19 108
zmieniony Formularz cenowy nr 1 doc 37,0 2019.12.06 97
zmieniony Formularz cenowy nr 2 doc 48,5 2019.12.06 96
zmieniony Projekt umowy doc 87,5 2019.12.06 96

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 29,9 2019.12.06 92
Sprostowanie do pisma 875-19 doc 20,1 2019.12.20 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.12.30 79

Pobierz wszystkie dokumenty