Szczegóły ogłoszenia

FER.271.17.2019

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Szerzyny polegająca na budowie chodnika w km 7+473 - 7+608"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,6 2019.11.08 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.11.08 55
formularz ofertowy doc 40,0 2019.11.08 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,3 2019.11.08 54
Przedmiar robót pdf 432,6 2019.11.08 56
wzór umowy docx 36,4 2019.11.08 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2019.11.08 55

Pobierz wszystkie dokumenty