Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-761/19

"Zawodowe szkolenia certyfikowane dla WEAIiIB KC-zp.272-761/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 136,9 2019.11.19 130

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 66,2 2019.11.29 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 302,5 2019.11.19 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.12.17 84
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 278,5 2019.11.19 93
wykaz osób doc 277,5 2019.11.19 101
Wzór formularza oferty - usługi docx 261,1 2019.11.19 100
Wzór wykazu usług doc 269,5 2019.11.19 106
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,4 2019.11.19 97
Wzór_umowy_-_usługi doc 326,0 2019.11.19 87
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.11.19 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ I doc 278,0 2019.11.25 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 290,5 2019.11.26 102
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ III doc 278,5 2019.11.26 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ IV doc 351,0 2019.11.29 102
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ V doc 293,0 2019.12.05 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ VI doc 280,5 2019.12.06 81

Pobierz wszystkie dokumenty