Szczegóły ogłoszenia

ZP/3286/D/19

"Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 145,2 2019.11.19 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 303,0 2019.11.19 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 38,7 2019.11.19 53
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 67,7 2019.11.19 24
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 69,7 2019.11.19 24
Załącznik nr 3 - JEDZ espd xml 126,4 2019.11.19 21
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf pdf 87,5 2019.11.19 21
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 63,8 2019.11.19 22
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 47,0 2019.11.19 21
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 60,0 2019.11.19 22
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy pdf 150,3 2019.11.19 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
po zmianie_Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 66,8 2019.11.26 13
po zmianie_Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 61,9 2019.11.26 13
po zmianie_Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 77,2 2019.11.26 13
Zmiana zapisów SIWZ pdf 318,6 2019.11.26 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 964,6 2019.11.26 14

Pobierz wszystkie dokumenty