Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-723/19

"Dostawa komputera przenośnego typu notebook dla WIMiIP. KC-zp.272-723/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,4 2019.11.19 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 85,6 2019.11.19 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.11.19 25
JEDZ doc 221,5 2019.11.19 30
Wzór formularza oferty doc 60,1 2019.11.19 30
Wzór umowy - dostawy doc 62,9 2019.11.19 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 723 xml 126,4 2019.11.19 27

Pobierz wszystkie dokumenty