Szczegóły ogłoszenia

NA/P/366/2019

"Remont laboratorium A-213 - klimatyzacja w laboratorium pomiarowym"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2019.11.18 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,4 2019.11.18 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.11.18 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.11.18 129
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1415,5 2019.11.18 125
Wykaz osób doc 19,6 2019.11.18 92
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.11.18 96
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2019.11.18 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1584,1 2019.11.18 92
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.18 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.03 124

Pobierz wszystkie dokumenty