Szczegóły ogłoszenia

ZP.NPR.271.3.2019

"DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 185,3 2019.11.18 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 22,6 2019.11.25 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,0 2019.11.18 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.11.18 85
Form. ofertowy doc 57,5 2019.11.18 87
Formularz_Parametrów_Punktowanych docx 17,6 2019.11.18 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,6 2019.11.18 85
Projekt umowy docx 24,0 2019.11.18 89
Specyfikacja_Ambulansu_typu_C docx 33,4 2019.11.18 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2019.11.18 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,9 2019.11.25 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - V doc 23,0 2019.11.25 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 19,2 2019.11.22 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 22,8 2019.11.22 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - III doc 23,0 2019.11.22 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IV doc 21,7 2019.11.22 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.11.28 86
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,2 2019.11.25 81

Pobierz wszystkie dokumenty