Szczegóły ogłoszenia

KA-2/150/2019

"Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku W-2(10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,4 2019.11.18 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2019.11.18 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.18 74
Dokumerntacja przetargowa zip 1851,5 2019.11.18 125
Formularz ofertowy doc 31,6 2019.11.18 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,1 2019.11.18 71
Projekt umowy doc 261,0 2019.11.18 66
Wykaz osób doc 36,0 2019.11.18 66
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.18 67
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,2 2019.11.18 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.11.22 99
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.11.25 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 24,1 2019.12.03 128

Pobierz wszystkie dokumenty