Szczegóły ogłoszenia

KA-2/150/2019

"Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku W-2(10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,4 2019.11.18 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2019.11.18 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.18 105
Dokumerntacja przetargowa zip 1851,5 2019.11.18 250
Formularz ofertowy doc 31,6 2019.11.18 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,1 2019.11.18 119
Projekt umowy doc 261,0 2019.11.18 110
Wykaz osób doc 36,0 2019.11.18 110
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.18 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,2 2019.11.18 113

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.11.22 149
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.11.25 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 24,1 2019.12.03 191

Pobierz wszystkie dokumenty