Szczegóły ogłoszenia

NZ/60/U/N/L/2019

"Kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 347,0 2019.11.15 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 711,3 2019.11.15 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2019.11.15 60
Formularz ofertowy doc 25,6 2019.11.15 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.15 65
Projekt umowy pdf 360,0 2019.11.15 65
Umowa powierzenia danych osobowych pdf 303,8 2019.11.15 66
Wykaz sprzętu komputerowego pdf 373,7 2019.11.15 74
Wykaz stanowisk komputerowych pdf 386,8 2019.11.15 68
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.11.15 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 192,4 2019.11.22 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 181,0 2019.11.25 68

Pobierz wszystkie dokumenty