Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-727/19

"Dostawa 3 szt. jednostek centralnych kompouterów - KC-zp.272-727/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,5 2019.11.15 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 60,6 2019.11.15 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2019.11.15 30
Wzór formularza oferty docx 27,6 2019.11.15 30
Wzór umowy - dostawy docx 28,6 2019.11.15 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2019.11.15 29

Pobierz wszystkie dokumenty