Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-42/19

"Dostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,6 2019.11.15 250

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,6 2019.11.15 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.11.15 119
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.11.15 118
protokół odbioru docx 18,0 2019.11.15 95
Wzór oferty na dostawy doc 26,9 2019.11.15 111
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,1 2019.11.15 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.12.18 93

Pobierz wszystkie dokumenty