Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-42/19

"Dostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,6 2019.11.15 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,6 2019.11.15 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.11.15 28
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.11.15 27
protokół odbioru docx 18,0 2019.11.15 25
Wzór oferty na dostawy doc 26,9 2019.11.15 30
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,1 2019.11.15 29

Pobierz wszystkie dokumenty