Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-22/19

"Budowa przyłącza światłowodowego sieci MSK CzestMAN do budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2019.11.14 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,2 2019.11.14 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.11.14 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.14 56
WSL_ProjektWykonawczy pdf 3546,5 2019.11.14 61
WSL_Przedmiar pdf 413,4 2019.11.14 72
WSL_STWIOR pdf 1045,7 2019.11.14 58
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,0 2019.11.14 58
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.11.14 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.11.29 65

Pobierz wszystkie dokumenty