Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-724/19

"Dostawa dwóch zestawów pomiarowych dla WGGiOŚ. KC-zp.272-724/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2019.11.14 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,5 2019.11.14 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.14 93
espd-request (8) xml 126,6 2019.11.14 89
JEDZ doc 222,0 2019.11.14 86
Wzór formularza oferty doc 28,8 2019.11.14 90
Wzór umowy - dostawy doc 32,2 2019.11.14 91

Pobierz wszystkie dokumenty