Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/75/2019

"Dostawa materiałów i akcesorii do wykonywania zabiegów fakomulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,0 2019.11.12 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 186,0 2019.11.12 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,0 2019.11.12 24
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.11.12 26
zał. nr 3 - formularz cenowy doc 106,5 2019.11.12 39
zał. nr 4 - formularz ofertowy doc 44,0 2019.11.12 27
zał. nr 5 - wzór umowy doc 108,5 2019.11.12 25
zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawcy doc 24,5 2019.11.12 26

Pobierz wszystkie dokumenty