Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/75/2019

"Dostawa materiałów i akcesorii do wykonywania zabiegów fakomulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,0 2019.11.12 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 186,0 2019.11.12 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,0 2019.11.12 80
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.11.12 69
zał. nr 3 - formularz cenowy doc 106,5 2019.11.12 91
zał. nr 4 - formularz ofertowy doc 44,0 2019.11.12 71
zał. nr 5 - wzór umowy doc 108,5 2019.11.12 67
zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawcy doc 24,5 2019.11.12 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 253,4 2019.12.27 60
modyfikacja zał. nr 4 - formularz ofertowy doc 44,5 2019.12.06 66
modyfikacja zał. nr 5 - wzór umowy doc 109,5 2019.12.06 59
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 2266,7 2019.12.06 56
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 39,0 2020.02.17 28

Pobierz wszystkie dokumenty