Szczegóły ogłoszenia

SA.270.296.2019

"Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym talony pdf 161,6 2019.11.13 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy - załącznik nr 1 docx 21,0 2019.11.13 59
proponowany wzór umowy Talony 2019 pdf 201,3 2019.11.13 70

Pobierz wszystkie dokumenty