Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-734/19

"Dostawa 1 szt. zestawu specjalnego komputera stacjonarnego dla WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,3 2019.11.13 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,8 2019.11.13 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.11.13 26
Espd-reques - KC-zp.272-734-19 xml 138,1 2019.11.13 28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,1 2019.11.13 27
Wzór formularza oferty doc 29,6 2019.11.13 30
Wzór umowy - dostawy doc 32,4 2019.11.13 29
Zrzut ekranu testów wydajnościowych (High End CPUs) - KC-zp.272-734-19 docx 2591,0 2019.11.13 28

Pobierz wszystkie dokumenty