Szczegóły ogłoszenia

ZP/5672/D/19

"Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 146,0 2019.11.13 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 278,5 2019.11.13 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 32,1 2019.11.13 51
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 52,3 2019.11.13 24
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 55,3 2019.11.13 24
Załącznik nr 3 - JEDZ espd xml 126,5 2019.11.13 23
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf pdf 87,6 2019.11.13 25
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,0 2019.11.13 23
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 36,0 2019.11.13 22
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2019.11.13 23
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 59,2 2019.11.13 73

Pobierz wszystkie dokumenty