Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-747/19

"Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia w pomieszczeniu nr 118 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej w budynku A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-747/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,9 2019.11.12 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 68,3 2019.11.12 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2019.11.12 79
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2019.11.12 77
Opis techniczny elementów dostawy - załącznik 1b docx 19,0 2019.11.12 111
Szczegolowa_kalkulacja_cenowa_Szkola_Doktorska_A-3 - zał. 1a xls 55,5 2019.11.12 111
Wzór formularza oferty doc 26,6 2019.11.12 88
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2019.11.12 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 273,0 2019.11.27 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany SIWZ doc 270,7 2019.12.06 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 747 xml 133,6 2019.11.12 79
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2019.12.13 66

Pobierz wszystkie dokumenty