Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/10/02/2019

"wymiana dźwigu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej(projekt i realizacja) w budynku Polikliniki MSWIA ul. Adama Mickiewicza 8 w Ciechanowie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 130,4 2019.11.07 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 267,0 2019.11.07 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Program Funkcjonalno Użytkowy doc 168,5 2019.11.07 119
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.11.07 101
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.11.07 98
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 278,5 2019.11.07 89
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 33,0 2019.11.07 98
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,5 2019.11.07 105
Wykaz osób rtf 45,8 2019.11.07 103
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,2 2019.11.07 96
Wzór umowy na roboty budowlane doc 198,0 2019.11.07 96
Zał. Klauzula informacyjna odt 29,7 2019.11.07 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2019.11.07 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.12.16 81

Pobierz wszystkie dokumenty