Szczegóły ogłoszenia

KA-2/149/2019

"Remont pomieszczeń WIL w budynku Houston W-15 (10-34) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,1 2019.11.08 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 206,5 2019.11.08 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.08 116
Formularz oferty doc 49,5 2019.11.08 119
Opis przedmiotu zamówienia zip 1341,5 2019.11.08 225
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.11.08 103
Projekt umowy doc 262,0 2019.11.08 101
Wykaz osób doc 35,0 2019.11.08 104
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.08 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2019.11.08 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 205,2 2019.11.22 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 536,3 2019.11.27 142

Pobierz wszystkie dokumenty