Szczegóły ogłoszenia

KA-2/149/2019

"Remont pomieszczeń WIL w budynku Houston W-15 (10-34) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,1 2019.11.08 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 206,5 2019.11.08 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.08 20
Formularz oferty doc 49,5 2019.11.08 13
Opis przedmiotu zamówienia zip 1341,5 2019.11.08 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.11.08 9
Projekt umowy doc 262,0 2019.11.08 14
Wykaz osób doc 35,0 2019.11.08 11
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.08 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2019.11.08 11

Pobierz wszystkie dokumenty