Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-755/19

"Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-13 Straszny Dwór przy ul. Budryka 1 w Krakowie - KC-zp.272-755/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 79,1 2019.11.08 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,4 2019.11.08 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.08 78
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.11.08 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 50,5 2019.11.08 62
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.11.08 62
Oświadczenie podwykonawcy doc 49,5 2019.11.08 67
Wykaz osób doc 45,0 2019.11.08 68
Wzór formularza oferty doc 74,5 2019.11.08 68
Wzór umowy doc 256,5 2019.11.08 95
wzór wykazu robót budowlanych doc 53,5 2019.11.08 75
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 41,5 2019.11.08 63

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o uzupełnieniu dokumentacji do SIWZ doc 268,7 2019.11.13 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,9 2019.11.15 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 268,8 2019.11.15 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 276,6 2019.11.18 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 269,5 2019.11.15 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,8 2019.11.18 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
755 Nowy obowiązujący Wzór formularza oferty doc 74,5 2019.11.15 91
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.11.25 195

Pobierz wszystkie dokumenty