Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-710/19

"Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym dla 21 pracowników administracyjnych Wydziału EAIiIB AGH w Krakowie, KC-zp.272-710/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie społeczne doc 113,0 2019.11.07 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 36,0 2019.11.20 51
NOWY wzór umowy - usługi (załącznik nr 3A) doc 80,5 2019.11.12 51
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 53,0 2019.11.07 54
wykaz osób doc 37,0 2019.11.07 54
Wzór formularza oferty - usługi doc 48,0 2019.11.07 54
Wzór umowy - usługi doc 76,5 2019.11.07 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 289,0 2019.11.12 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,5 2019.11.20 55
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 278,0 2019.11.12 59

Pobierz wszystkie dokumenty